·         Niebieska kropka – moja szkoła,

·         Czerwona kropka – mój dom,

 

Mieszkam na ulicy Wojska Polskiego w Łodzi.

W okolicy znajduje się wiele parków, skwerów i terenów zielonych.

Znajduje się tutaj Dworzec Północny, Szpital Dziecięcy na Spornej.

Jest to miejsce szczególne, związane z najtragiczniejszymi czasami w historii Łodzi.

Na tych terenach w latach 1940-1944 mieściło się łódzkie getto Litzmannstadt.

 

 

Park Ocalałych – park powstał w 2004 roku w 60 rocznicę likwidacji getta.

W parku zostały posadzone drzewka przez 418 osób ocalałych z holokaustu.

Znajdują się tutaj Pomnik Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej i Kopiec Pamięci. Na terenie parku znajduje się siedziba Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, gdzie odbywają się konferencje i zajęcia edukacyjne.

 

 

 

Park im. Szarych Szeregów (do ok. 1991 r. Park im. „Promienistych”) - park powstał w latach 1961–1964 na terenach, które w czasie okupacji leżały w granicach getta.

W środkowej części parku, na wysokości ul. Brackiej znajduje się Pomnik Martyrologii Dzieci, tzw. Pomnik Pękniętego Serca. Pomnik powstał dla upamiętnienia dzieci więzionych i zamordowanych w obozie dla dzieci i młodzieży polskiej, który znajdował się tuż obok przy ul. Przemysłowej.

 

 

 

 

Park Helenów – ten zabytkowy park został założony w połowie XIX wieku przez łódzkiego przemysłowca K. Anstadta na bagnistych terenach doliny rzeki Łódki. Cały park wraz z najstarszymi pięcioma drzewami jest wpisany do rejestru zabytków. Na rzece Łódce utworzono dwa stawy. W parku znajduje się Pomnik Chwały Żołnierzy Armii Łódź.